Verslag van de Benelux workshop 21-26 oktober 1990

Auteurs

  • Gé Stoks

Trefwoorden:

Moderne vreemde Talen, leerplanontwikkeling, Tweede fase, voortgezet onderwijs

Samenvatting

Van 21 tot en met 26 oktober vond in het conferentiecentrum Rolduc, bij Kerkrade een internationale workshop plaats over leerplanontwikkeling voor de moderne vreemde talen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, waarbij inbegrepen het technisch en beroepsonderwijs.
De workshop werd georganiseerd door de drie Benelux landen in het kader van het nieuwe moderne talen project van de Raad van Europa. De organisatie berustte bij de SLO, het instituut voor leerplanontwikkeling te Enschede. De deelnemers waren voor de helft afkomstig uit de Benelux landen, de overigen kwamen uit bijna alle landen, die bij de Raad van Europa zijn aangesloten. Opvallend was de deelname van vertegenwoordigers uit Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Tevens waren er waarnemers uit Canada en de Verenigde Staten.

Citeerhulp

Stoks, G. (1991). Verslag van de Benelux workshop 21-26 oktober 1990. Levende Talen Magazine, 78(457), 41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1431

Nummer

Sectie

Artikelen