Methodenportretten

Henk Lettink, Jan Walschot, Huub Zitzen

Samenvatting

Door het leermiddelenkader van de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) zijn voor een aantal vakken enige gangbare leergangen geanalyseerd. Deze analyse heeft voor alle vakken op een vergelijkbare manier plaatsgevonden. Voor de vakken Frans, Duits en Engels is zelfs met identieke analyse-instrumenten gewerkt. Op basis van de uitgevoerde analyses is er voor elke leergang een brochure geschreven. Deze brochures verschijnen onder de titel 'Methode-portret', gevolgd door de naam van het vak en de naam van de leergang. Ze zijn tegen kostprijs te bestellen bij de LPC in 's Hertogenbosch.
In dit artikel willen de auteurs duidelijk maken:

- waarom deze leergang-analyses hebben plaatsgevonden;
- hoe deze analyses tot stand zijn gekomen;
- hoe de brochures tot stand zijn gekomen;
- welke de elementen van de brochures zijn;
- wat er in de toekomst nog meer aan publikaties op het gebied van leergangen is te verwachten.


Trefwoorden


Moderne vreemde talen; Methodes; overzicht

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.