Naamvallen in het Duits; Een op werkwoorden en zinsstructuren gebaseerde benadering

Auteurs

  • Henning Bolte
  • Guus Reith

Trefwoorden:

Duits, naamvallen, zinsontleding, zinsanalyse, didactiek

Samenvatting

De naamvalsvormen zijn een kernstuk van de grammatica in het vak Duits. Het is een onderdeel waar docenten en leerlingen heel wat werk aan hebben. Vooral het inzichtelijk maken van het verschijnsel vraagt heel wat analytische capaciteit en brengt de nodige problemen met zich mee. Wij presenteren een benadering die aansluit bij de traditie om bepaalde werkwoorden met de daarbij behorende naamval aan te bieden. Centraal staat bij deze benadering het feit dat de zinsstructuur door het type werkwoord bepaald wordt. De koppeling tussen werkwoord-type en specifieke zinsstructuur wordt in de beschreven benadering systematisch opgebouwd en versterkt. De didactische visualisering van het verband tussen werkwoord(-type) en zinsstructuren
biedt een leidraad aan de hand waarvan leerlingen verschillende 'blauwdrukken' voor de zinsproductie leren onderkennen en waardoor ze meer zicht krijgen op het opbouwen van horizontale structuren. Deze benadering is geen wondermiddel voor alle problemen rond de naamvallen.
De praktijk wijst wel uit dat een dergelijke benadering een aantal voordelen biedt die voor leerlingen en de docent(e) de moeite waard zijn.

Citeerhulp

Bolte, H., & Reith, G. (1991). Naamvallen in het Duits; Een op werkwoorden en zinsstructuren gebaseerde benadering. Levende Talen Magazine, 78(463), 354–365. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1458

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.