LTM, jaargang 78 (1991) 463

LTM, jaargang 78 (1991) 463

Ton Koet Samenvatting
COO voor beginners; Oefeningen voor en met de tekstverwerker 338-340
Ada van Hoeken Samenvatting
Het Duitse adjectief - een andere, betere aanpak 341-342
Erik Kwakernaak Samenvatting
Naamvallen en isotone gebruiksregels 343-353
Henning Bolte, Guus Reith Samenvatting
Naamvallen in het Duits; Een op werkwoorden en zinsstructuren gebaseerde benadering 354-365
Akke Hoekstra Samenvatting
Niet neuzelen over bezittelijke voornaamwoorden; Interview met Uriël Schuurs over 'Leren schrijven voor lezers' 366-368
Wim van Calcar Samenvatting
Taalbeschouwing versus Taalkunde; Een reactie 369-370
Fred van Beveren Samenvatting pdf
Er moet in het onderwijs een keus worden gemaakt voor of tegen literatuur; Verslag Valo Werkgroep Literatuur 371-373


ISSN: 1566-2705