Anticiperen en compenseren: enkele lesideeën voor het vreemde-talenonderwijs

Auteurs

  • Helmut Daller

Trefwoorden:

Moderne vreemde talen, spreekvaardigheid, lesideeën

Samenvatting

De communicatiesituatie op school is anders dan in de werkelijkheid. Leerlingen zeggen na een vakantie in het buitenland vaak dat ze ook na vele jaren onderwijs in de vreemde taal moeite hadden een alledaags gesprek te voeren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de communicatiesituatie op school anders is dan die in het vreemde land. Helmut Daller stelt in dit nummer een aantal lesideeën voor die kunnen helpen de leerlingen op echte communicatiesituaties voor te bereiden.
In het eerste gedeelte gaat het vooral om het anticiperen in een concrete communicatiesituatie. De leerlingen moeten leren in te schatten wat in een situatie gezegd of geschreven zou kunnen worden. De input is in een vreemde taal meestal niet volledig te begrijpen. Vanuit het oogpunt van de leerling is de input dus onvoldoende. Anticiperen kan de leerlingen helpen uit deze onvoldoende input de belangrijkste informatie te selecteren. Daller hoopt dat deze lesideeën ertoe kunnen bijdragen om de kloof tussen school en werkelijkheid kleiner te maken.

Citeerhulp

Daller, H. (1991). Anticiperen en compenseren: enkele lesideeën voor het vreemde-talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 78(460), 174–177. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1444

Nummer

Sectie

Artikelen