LTM, jaargang 78 (1991) 460

LTM, jaargang 78 (1991) 460

Helmut Daller Samenvatting
Anticiperen en compenseren: enkele lesideeën voor het vreemde-talenonderwijs 174-177
Antoine Braet Samenvatting
Betogen en debatten over maatschappelijke problemen; Mondelinge (en schriftelijke!) vaardigheden in de bovenbouw 178-183
John de Jong Samenvatting
Het peil van de luistervaardigheid in moderne vreemde talen 184-188
Maria Oud-de Glas, F. Bouwens Samenvatting
Engels, Duits en Frans in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs 189-192
Will van Peer Samenvatting
Literatuuronderwijs en cultuuroverdracht 193-195
Annette Bogtstra, Alma van Til Samenvatting
De computer op school; Interview met Tineke van Maanen 203-205


ISSN: 1566-2705