Betogen en debatten over maatschappelijke problemen; Mondelinge (en schriftelijke!) vaardigheden in de bovenbouw

Auteurs

  • Antoine Braet

Trefwoorden:

Nederlands, mondelinge vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, betogen, debatteren

Samenvatting

'Mogelijk wel wenselijk, maar zeker niet uitvoerbaar.' Zo beoordeelden de meeste docenten de voorstellen voor de mondelinge vaardigheden in het nieuwe eindexamenprogramma Nederlands voor havo-vwo. Tijdens de veldraadplegingen over het nieuwe programma viel een hele reeks bezwaren te beluisteren. 'Te weinig tijd, te grote klassen.' 'Nauwelijks onderwijs- en toetsbaar.' 'Geen lesmateriaal en ongeschoolde leraren.' Deze bezwaren zijn niet van vandaag of gisteren (Braet e.a. 1989, Meindersma en Zaalberg 1989). Bovendien zijn ze grotendeels gegrond. Waar het echter om gaat, is er wat tegen te (blijven) ondernemen in plaats van ze als excuus te gebruiken. In deze bijdrage wordt de Amerikaanse debatleer daarvoor in de strijd geworpen. Als een goed middel om leerlingen betogen en debatten over maatschappelijke problemen te leren voorbereiden en houden.

Citeerhulp

Braet, A. (1991). Betogen en debatten over maatschappelijke problemen; Mondelinge (en schriftelijke!) vaardigheden in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 78(460), 178–183. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1445

Nummer

Sectie

Artikelen