Clozetoetsen voor tekstbegrip Engels op C- en D-niveau

Noud van Zuijlen

Samenvatting

Onderzoek door het Cito heeft uitgewezen dat het mogelijk is meerkeuze-clozetoetsen (gatenteksten) te construeren voor de toetsing van tekstbegrip in het Engels op het niveau van de lbo- en mavo-examens. De toetsen die het Cito voor dit onderzoek heeft vervaardigd, bleken te voldoen aan de toetstechnische eisen die aan examenopgaven gesteld moeten worden. Bovendien beschouwden de docenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, deze toetsvorm als een welkome afwisseling op de traditionele meerkeuzevragen die in het tekstbegripexamen worden gebruikt. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of dergelijke toetsen ook voor Frans een haalbare kaart zijn. Noud van Zuijlen doet verslag van zijn bevindingen.

Trefwoorden


Engels; lbo; mavo; examens; clozetoetsen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.