LTM, jaargang 78 (1991) 462

LTM, jaargang 78 (1991) 462

Noud van Zuijlen Samenvatting
Clozetoetsen voor tekstbegrip Engels op C- en D-niveau 290-293
Lily Coenen, Tanja Janssen Samenvatting
Een aanzet tot vakoverstijgend literatuuronderwijs 294-297
Fred Vogelzang, Irma van der Neut, Wim Veen Samenvatting
De docent: een belangrijke factor bij de invoering van de computer? 298-301


ISSN: 1566-2705