Een aanzet tot vakoverstijgend literatuuronderwijs

Auteurs

  • Lily Coenen
  • Tanja Janssen

Trefwoorden:

Literatuuronderwijs, vakoverstijgend literatuuronderwijs

Samenvatting

'Vakoverstijgend', 'latitudinaal', 'internationaal' onderwijs... Juist het onderdeel literatuur lijkt zich hiervoor goed te lenen. In tijdschriften als Moer en Levende Talen wordt dan ook sinds jaar en dag voor vakoverstijgend literatuuronderwijs gepleit.
Over de praktische invulling wordt echter zelden gerept. Wat ontbreekt, is een houvast voor docenten en scholen die een vakoverstijgend literatuurprogramma willen ontwikkelen. Lily Coenen en Tanja Janssen, beiden verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, willen initiatieven in deze richting in kaart brengen en ondersteunen. Daartoe organiseren zij nascholing voor docenten van alle talensecties. In hun bijdrage rapporteren zij over hun voorlopige bevindingen.

Citeerhulp

Coenen, L., & Janssen, T. (1991). Een aanzet tot vakoverstijgend literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 78(462), 294–297. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1453

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.