De docent: een belangrijke factor bij de invoering van de computer?

Fred Vogelzang, Irma van der Neut, Wim Veen

Samenvatting

Al tien jaar poogt men de computer in het Nederlandse onderwijsbestel in te voeren. Slechts 10% van de leraren gebruikt dit hulpmiddel echter daadwerkelijk in de klas (Min. O & W, 1990). De poging lijkt dus weinig succesvol te verlopen. Veel genoemde oorzaken hiervoor zijn de beschikbaarheid van apparatuur en programmatuur en het gebrek aan tijd van docenten. Zijn er niet nog andere oorzaken aan te wijzen? Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is een onderzoek gestart naar de invloed van de docent op de invoering van de computer.

Trefwoorden


Computerondersteund onderwijs; COO; invoering; docent

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.