COO voor beginners; Oefeningen voor en met de tekstverwerker

Ton Koet

Samenvatting

Steeds meer docenten kunnen goed overweg met een tekstverwerker, maar komen nooit aan het zelf produceren van COO toe. Ze staan niet stil bij de mogelijkheden die hun vaardigheid biedt voor het talenonderwijs. Men kan namelijk met een tekstverwerker prachtige oefeningen produceren en ze vervolgens door de leerlingen op de computer laten maken. Het idee is niet nieuw (het was al gebruikt voor de Nivo-C cursus moderne vreemde talen), maar nog verre van ingeburgerd. In dit artikel kan men lezen hoe een docent er in de praktijk mee omgaat.

In dit artikel hoop ik te laten zien dat het zelf maken van COO-oefeningen in het geheel niet moeilijk of tijdrovend behoeft te zijn wanneer men eenmaal deze basisvaardigheid bezit.


Trefwoorden


Computerondersteund onderwijs; COO

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.