Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans

Auteurs

  • Rick de Graaff

Trefwoorden:

Spaans, toetsen, ict

Samenvatting

In het communicatief vreemde-talenonderwijs wordt de computer vooral gebruikt bij gesloten oefeningen in de receptieve fase. Bij de studierichting Spaans van de Universiteit Utrecht bleek echter met name behoefte aan pmduktieve invuloefeningen, ter ondersteuning van zelfstudie en tentamenvoorbereiding. De realisering van dit type oefeningen in computerondersteunde oefenprogramma's is lastig, doordat de goede en foute antwoordmogelijkheden niet van tevoren vastliggen. In zijn artikel doet Rick de Graaff verslag van de ontwikkeling van Asi Funciona, een COO-programma ter aanvulling op de eerstejaars taalvaardigheidscolleges. Hij gaat daarbij specifiek in op zijn aanpak van het feedback-probleem bij open oefeningen, en geeft aan hoe deze aanpak het effectief autonoom leren kan bevorderen.

Citeerhulp

Graaff, R. de. (1992). Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans. Levende Talen Magazine, 79(472), 292–296. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1485

Nummer

Sectie

Artikelen