LTM, jaargang 79 (1992) 472

LTM, jaargang 79 (1992) 472

Rick de Graaff Samenvatting
Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans 292-296
Peter Bimmel Samenvatting
Leren leren in de basisvorming moderne vreemde talen 297-304
Theo Witte Samenvatting
Vier nieuwe methoden voor de basisvorming Nederlands Deel 2: bespreking van Nieuw Nederlands, Klinker en Taalwijzer 305-313


ISSN: 1566-2705