Leren leren in de basisvorming moderne vreemde talen

Auteurs

  • Peter Bimmel

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, basisvorming, didactiek

Samenvatting

Peter Bimmel zet op heldere wijze uiteen wat er bekend is over taalleerstrategieën van vreemde-taalleerders. Op basis daarvan doet hij een aantal aanbevelingen voor een didactiek die erop gericht is dat leerlingen niet alleen vreemde talen leren, maar ook vreemde talen leren leren. Hij probeert daarmee invulling te geven aan kerndoel 19 voor de basisvorming moderne vreemde talen.

Citeerhulp

Bimmel, P. (1992). Leren leren in de basisvorming moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 79(472), 297–304. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1486

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.