ERK-niveau van leerlingen ondergewaardeerd: Uitkomsten van een internationaal ijkingsonderzoek

Auteurs

  • Rob Verheyen
  • Alma van Til
  • Jos Keuning
  • Remco Feskens

Trefwoorden:

leesvaardigheid, luistervaardigheid, ERK

Samenvatting

In een internationaal onderzoek is nagegaan hoe de prestaties van eindexamenleerlingen voor lees- en luistervaardigheid zich verhouden tot het ERK. De resultaten zijn verrassend.

Downloads

Citeerhulp

Verheyen, R., Til, A. van, Keuning, J., & Feskens, R. (2015). ERK-niveau van leerlingen ondergewaardeerd: Uitkomsten van een internationaal ijkingsonderzoek. Levende Talen Magazine, 102(8), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1534

Nummer

Sectie

Artikelen