Hoe examineer je een kandidaat met auditieve beperkingen? Nieuwe handreikingen van SLO en Cinop

Auteurs

  • Dirk Tuin
  • Theun Meestringa
  • Anne de Groot
  • Marianne Driessen

Trefwoorden:

auditieve beperking, taalvaardigheid, toets, examen

Samenvatting

Wat doe je als je mondelinge taalvaardigheden wilt toetsen bij een leerling met een auditieve beperking, een leerling die doof is of (zeer) slechthorend? De opties die er zijn om tegemoet te komen aan de specifieke situatie van dsh-leerlingen, zijn voor Nederlands en vooral Engels in het vo en mbo besproken met experts uit het vso en van roc’s die met deze leerlingen van doen hebben. Dat zijn docenten maar ook directies, ambulant begeleiders, CvTE, Cito en Inspectie. De opties zijn beschreven in drie documenten: een voor Nederlands in het vmbo en havo/vwo, een voor mvt in deze schooltypen, en een voor Nederlands en mvt in het mbo.

Downloads

Citeerhulp

Tuin, D., Meestringa, T., Groot, A. de, & Driessen, M. (2015). Hoe examineer je een kandidaat met auditieve beperkingen? Nieuwe handreikingen van SLO en Cinop. Levende Talen Magazine, 102(8), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1540

Nummer

Sectie

Artikelen