Een dag literatuuronderwijs op het Keizer Karel College: Lezen, schrijven, praten, vragen stellen en nog meer vragen stellen

Auteurs

  • Gerdineke van Silfhout

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, leesbevordering

Samenvatting

Leesplezier bevorderen en dat plezier behouden zijn belangrijke lesdoelen, net zoals leerlingen laten kennismaken met literatuur en hen hierop leren te reflecteren. Hoe pakken docenten Martijn Koek en Isabel Maas van het Keizer Karel College in Amstelveen dat aan?

Downloads

Citeerhulp

Silfhout, G. van. (2016). Een dag literatuuronderwijs op het Keizer Karel College: Lezen, schrijven, praten, vragen stellen en nog meer vragen stellen. Levende Talen Magazine, 103(4), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1578

Nummer

Sectie

Artikelen