Samen werken aan een betere leesvaardigheid: Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Niki Moeken
  • Folkert Kuiken
  • Camille Welie

Trefwoorden:

leesvaardigheid, vo, strategie, vakoverstijgend, schoolboeken

Samenvatting

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren moeilijkheden bij het lezen van hun schoolboekteksten. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam salevo, oftewel Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2016). Samen werken aan een betere leesvaardigheid: Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 103(8), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1638

Nummer

Sectie

Artikelen