Onderwijs 2032: waar staan we nu?

Auteurs

  • Judith Richters

Trefwoorden:

mvt, overheidsbeleid

Samenvatting

Vóór en vanaf het verschijnen van het eindadvies van de commissie-Schnabel in februari 2016 hebben wij als Levende Talen op verschillende manieren aangegeven dat wij niet achter dit eindadvies stonden. De belangrijkste bezwaren met betrekking tot de positie van de talen in dit rapport staan in de bijdrage van Judith Richters, voorzitter van Levende Talen.

Downloads

Citeerhulp

Richters, J. (2017). Onderwijs 2032: waar staan we nu?. Levende Talen Magazine, 104(5), 45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1710

Nummer

Sectie

Artikelen