Lezen doe je met elkaar: Leeskringen en groepsmondelingen

Auteurs

  • Margot de Wit

Samenvatting

Op het Ds. Piersoncollege in Den Bosch wordt al jarenlang gewerkt met leeskringen, waarbij leerlingen met elkaar praten over gelezen boeken. Vervolgens is de stap gezet om het afsluitende dialoogmondeling over het leesdossier te veranderen in een groepsmondeling.

Downloads

Citeerhulp

Wit, M. de. (2017). Lezen doe je met elkaar: Leeskringen en groepsmondelingen. Levende Talen Magazine, 104(8), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1741

Nummer

Sectie

Artikelen