Goodreads

Auteurs

  • Roland Bruijn
  • Henk la Roi

Samenvatting

ICT. Goodreads is een sociaal medium dat helemaal geconstrueerd is rond het verbinden van lezers. Het biedt kansen om leerlingen beter in staat te stellen het juiste boek te vinden en daarmee hun leesplezier (en indirect hun leesvaardigheid) te vergroten.

Downloads

Citeerhulp

Bruijn, R., & Roi, H. la. (2018). Goodreads. Levende Talen Magazine, 105(1), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1758

Nummer

Sectie

Artikelen