Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk

Auteurs

  • Peter-Arno Coppen
  • Theo Witte

Trefwoorden:

vakdidactisch onderzoek

Samenvatting

De Meesterschapsteams Nederlands willen een vruchtbare samenwerking en wisselwerking tot stand brengen tussen het voortgezet onderwijs, de vakdidactiek en de universitaire neerlandistiek. Een belangrijk doel is het versterken van het schoolvak Nederlands. Een van de manieren om de kloof tussen discipline en praktijk te overbruggen is het stimuleren van vakdidactisch onderzoek. Op dit moment zijn twaalf docenten Nederlands opgenomen in een promotietraject bij Dudoc-Alfa of NWO waarin zij vakdidactisch onderzoek doen naar bewuste geletterdheid.

Downloads

Citeerhulp

Coppen, P.-A., & Witte, T. (2018). Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk. Levende Talen Magazine, 105(special), 44–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1816

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>