Hoe lezen leerlingen poëzie en wat betekent dat voor onze lessen? Een onderzoek naar de ontwikkeling van het lyrisch vermogen als impuls voor het poëzieonderwijs

Auteurs

  • Hans Das

Trefwoorden:

poëzieonderwijs, poëzie

Samenvatting

Er is weinig bekend over hoe havo- en vwo-leerlingen gedichten lezen. Hans Das merkte in zijn onderwijspraktijk dat het aanbieden van poëzieonderwijs door onduidelijke leerdoelen al snel verzandt in ongericht didactisch handelen. Dat is ook niet verwonderlijk, want wat weten we eigenlijk over de voorkeuren van leerlingen en over hoe zij poëzie lezen? En is het helder wat leerlingen moeten kunnen en weten? Een lessenserie over de poëtica van leerlingen laat zien dat het poëzieonderwijs een nieuwe impuls kan krijgen door te streven naar bewuste geletterdheid.

Downloads

Citeerhulp

Das, H. (2018). Hoe lezen leerlingen poëzie en wat betekent dat voor onze lessen? Een onderzoek naar de ontwikkeling van het lyrisch vermogen als impuls voor het poëzieonderwijs. Levende Talen Magazine, 105(special), 66–71. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1821

Nummer

Sectie

Artikelen