Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels

Auteurs

  • Nienke Smit
  • Marijn van Dijk

Trefwoorden:

gespreksvaardigheid

Samenvatting

Docenten stellen hun leerlingen vaak veel vragen. Maar hoe zetten taaldocenten die vragen in om stimulerende interactie te bevorderen? Is er interactie waarin leerlingen in het Engels durven, kunnen en willen redeneren? Door te observeren welke vragen docenten stellen, welke reacties leerlingen geven en in welke taal er wordt gecommuniceerd, kunnen we interactie beter begrijpen. Observatie is tevens een didactische middel dat docenten kunnen inzetten om vragen strategischer te gebruiken.

Downloads

Citeerhulp

Smit, N., & Dijk, M. van. (2018). Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels. Levende Talen Magazine, 105(special), 78–81. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1823

Nummer

Sectie

Artikelen