Peergrade

Auteurs

  • Roland Bruijn
  • Henk la Roi

Trefwoorden:

itc

Samenvatting

Feedback geven, is belangrijk voor het leerproces. Maar het is ongelofelijk ingewikkeld om ervoor te zorgen dat feedback een positief effect heeft op het leerproces. Je moet dus eigenlijk een manier hebben om invloed uit te oefenen op de peer-feedback die leerlingen aan elkaar geven. Volgens de auteurs kan de applicatie Peergrade (<www.peergrade.io>) daarbij helpen.

Downloads

Citeerhulp

Bruijn, R., & Roi, H. la. (2018). Peergrade. Levende Talen Magazine, 105(5), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1833

Nummer

Sectie

Artikelen