Nieuwe aanpak literatuuronderwijs Fries

Auteurs

  • Reitze Jonkman

Trefwoorden:

recensie, Fries

Samenvatting

Besproken wordt Salang’t de beam bloeit: Koarte skiednis fan de Fryske literatuer 800 – hjoed van Joke Corporaal.

Downloads

Citeerhulp

Jonkman, R. (2018). Nieuwe aanpak literatuuronderwijs Fries. Levende Talen Magazine, 105(7), 44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1864

Nummer

Sectie

Artikelen