Ontleedonderwijs anders aangepakt: De autobus als metafoor voor het ontleden

Auteurs

  • Reitze Jonkman

Trefwoorden:

recensie, grammaticaonderwijs

Samenvatting

Het Basisboek syntaxis van Henk Wolf wil de bestaande grammaticaboeken vervangen door de toepassing van de taalwetenschappelijke inzichten op dit terrein. Dit zou moeten voor het voortgezet en het hoger onderwijs voor meerdere talen. Hiermee scoort dit boek al meteen op het punt van de actualiteit: vernieuwing van de inhoud van het onderwijs en aansluiten bij de trend de schotjes tussen de (taal)vakken zo veel mogelijk weg te halen. Door de heldere uitleg kan de stof bovendien zelfstandig verwerkt worden.

Downloads

Citeerhulp

Jonkman, R. (2018). Ontleedonderwijs anders aangepakt: De autobus als metafoor voor het ontleden. Levende Talen Magazine, 105(7), 46–47. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1866

Nummer

Sectie

Artikelen