Verdere standaardisering van het Fries: Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy

Auteurs

  • Renske van der Meer-Pasma

Trefwoorden:

Fries

Samenvatting

Uit een klein onderzoek kan onder meer worden geconcludeerd dat de vormen zoals die in de Foarkarswurdlist zijn opgenomen nog lang niet altijd door de ‘professionals’ in het Fries als voorkeursvormen worden geaccepteerd.

Downloads

Citeerhulp

Meer-Pasma, R. van der. (2019). Verdere standaardisering van het Fries: Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy. Levende Talen Magazine, 106(1), 41–42. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1884

Nummer

Sectie

Artikelen