Verdere standaardisering van het Fries: Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy

Renske van der Meer-Pasma

Samenvatting

Uit een klein onderzoek kan onder meer worden geconcludeerd dat de vormen zoals die in de Foarkarswurdlist zijn opgenomen nog lang niet altijd door de ‘professionals’ in het Fries als voorkeursvormen worden geaccepteerd.


Trefwoorden


Fries

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.