Promotieonderzoek over grammatica in de lerarenopleiding

Geramé Wouters

Samenvatting

Hoofdredacteur van Levende Talen Magazine Johan Graus is op 20 november 2018 cum laude gepromoveerd tot doctor in de Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van zijn proefschrift luidt Student Teacher Cognitions on Form-Focused Instruction: An Explanatory Sequential Study of Dutch Undergraduate and Post-Graduate EFL Student Teachers.  De onderzoeksvraag die Graus zich stelde was: ‘Welke cognities over grammaticaonderwijs hebben de leraren in opleiding aan Nederlandse hbo-lerarenopleidingen Engels in de bachelor- en masteropleiding, waar komen die cognities vandaan en wat is de rol van de opleiding in het ontwikkelen ervan?’ De uitkomst heeft een verrassende paradox aan het licht gebracht.


Trefwoorden


grammaticaonderwijs; lerarenopleiding

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.