Instagrampoëzie in de klas

Auteurs

  • Jeroen Dera
  • Kila van der Starre

Trefwoorden:

poëzieonderwijs. lesidee, instagrampoëzie

Samenvatting

Jongeren volgen massaal dichters op Instagram. Dat biedt uitgelezen kansen om ons poëzieonderwijs te verbinden met de belevingswereld van leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Dera, J., & Starre, K. van der. (2019). Instagrampoëzie in de klas. Levende Talen Magazine, 106(5), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1944

Nummer

Sectie

Artikelen