Oprichting nieuwe secties binnen Levende Talen: Nedersaksisch en Limburgs

Esther van Loo, Willemijn Zwart

Samenvatting

In Utrecht heeft op 6 april jongstleden de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de oprichting van twee nieuwe secties binnen Levende Talen: Nedersaksisch en Limburgs. Deze secties willen zich met name gaan inzetten voor professionalisering van het onderwijs in de regionale talen, het ontwikkelen van didactische handvatten voor taalonderwijs in de meertalige klas, de ontwikkeling van lesmateriaal en het bijdragen aan een positieve attitude ten opzichte van meertaligheid en de inzet van regionale talen in het onderwijs.


Trefwoorden


Levende Talen; Nedersaksisch; Limburgs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.