Oprichting nieuwe secties binnen Levende Talen: Nedersaksisch en Limburgs

Auteurs

  • Esther van Loo
  • Willemijn Zwart

Trefwoorden:

Levende Talen, Nedersaksisch, Limburgs

Samenvatting

In Utrecht heeft op 6 april jongstleden de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de oprichting van twee nieuwe secties binnen Levende Talen: Nedersaksisch en Limburgs. Deze secties willen zich met name gaan inzetten voor professionalisering van het onderwijs in de regionale talen, het ontwikkelen van didactische handvatten voor taalonderwijs in de meertalige klas, de ontwikkeling van lesmateriaal en het bijdragen aan een positieve attitude ten opzichte van meertaligheid en de inzet van regionale talen in het onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Loo, E. van, & Zwart, W. (2019). Oprichting nieuwe secties binnen Levende Talen: Nedersaksisch en Limburgs. Levende Talen Magazine, 106(5), 52. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1956

Nummer

Sectie

Artikelen