Een doorlopende leerlijn literatuur met tekst-ervaring in alle fasen: Lezen, beleven, uitwisselen, bespiegelen

Auteurs

  • Hans Goosen

Trefwoorden:

leesvaardigheid, leeshouding

Samenvatting

Opinie. In het LTM-artikel De LitLab Leesclub: Lezen, discussiëren, onderzoeken (Van der Deijl, Dietz & Stronks, 2019) presenteren Lucas van der Deijl en zijn collega’s hun online lesmateriaal voor leesclubs voor vmbo 4 en de bovenbouw van havo en vwo. In dat materiaal willen zij ruimte maken voor een onderzoekende leeshouding naast een herkennende leeshouding. Goosen plaatst enkele kanttekening. Volgens hem worden de leesbelevingen van de leerlingen in de aanzetten voor een herkennende leeswijze te beperkt opgevat. De kern van zijn bezwaar tegen de geschetste leerlijn literatuur is dat de aanpak van <www.pratenoverromanfragmenten.nl> meer inhoudt dan het instapniveau van zo’n leerlijn.

Downloads

Citeerhulp

Goosen, H. (2019). Een doorlopende leerlijn literatuur met tekst-ervaring in alle fasen: Lezen, beleven, uitwisselen, bespiegelen. Levende Talen Magazine, 106(8), 49–50. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1991

Nummer

Sectie

Artikelen