Landelijke Studiedag Levende Talen: 1 november 2019

Auteurs

  • Elisa Candido

Trefwoorden:

Levende Talen, LSD

Samenvatting

Deze 36e editie van het jaarlijks terugkerende evenement stond in het teken van ‘taalkabaal’: taal als middel om (interculturele) communicatie tot stand te brengen, taal als middel om inclusie na te streven, taal als middel om onze leerlingen burgerschapsdoelen en vaardigheden behorende bij de 21e eeuw aan te leren. Aan emeritus hoogleraar experimentele taalpsychologie Annette de Groot de eer om de studiedag te openen. In haar voordracht over twee- en meertaligheid en de verengelsing van ons universitaire onderwijs stond ze stil bij vragen omtrent het leren van een vreemde taal en wanneer het punt is aangekomen dat de verworven taalvaardigheid toereikend is om een academische studie in deze vreemde taal te volgen. Na de opening was het tijd voor de workshops, waarin het thema van de Landelijke Studiedag in al zijn veelzijdigheid aan bod kwam. De tweede helft van de Landelijke Studiedag stond zoals gebruikelijk in het teken van de prijsuitreikingen en cabaret. We begonnen met de uitreiking van de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs, die dit jaar ging naar Carlo Valsecchi van de Hogeschool van Amsterdam. Het middagprogramma werd vervolgd met een stukje cabaret door Johan Goossens. Na dit amusante optreden was het tijd voor het Europees Talenlabel, dat ook dit jaar weer een groot succes was. Maar liefst negen genomineerden.

Downloads

Citeerhulp

Candido, E. (2020). Landelijke Studiedag Levende Talen: 1 november 2019. Levende Talen Magazine, 107(1), 49–51. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2004

Nummer

Sectie

Artikelen