Kurrikulum.frl: Op weg naar een nieuw curriculum voor het schoolvak Fries

Auteurs

  • Gerbrich de Jong

Samenvatting

Eind oktober 2020 heeft een ontwikkelgroep onder leiding van Cedin (de onderwijsbegeleidingsdienst in Fryslân) de documenten opgeleverd die het uitgangspunt zullen vormen van de nieuwe kerndoelen en eindtermen.

Downloads

Citeerhulp

Jong, G. de. (2021). Kurrikulum.frl: Op weg naar een nieuw curriculum voor het schoolvak Fries. Levende Talen Magazine, 108(2), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2151

Nummer

Sectie

Artikelen