Leren hoe te leren

Auteurs

  • Roland Bruijn
  • Henk la Roi

Samenvatting

Op internet ligt bijzonder en nuttig materiaal op internet voor het oprapen ligt, dat al in een onderwijsvorm is gegoten door ervaren docenten.

Downloads

Citeerhulp

Bruijn, R., & Roi, H. la. (2021). Leren hoe te leren. Levende Talen Magazine, 108(2), 44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2155

Nummer

Sectie

Artikelen