Ten geleide: Taal en identiteit – Nieuwe varianten van taalonderwijs

Auteurs

  • Marjolijn Voogel

Samenvatting

In het talenonderwijs is steeds meer aandacht voor een bredere blik op taal. De taak van docenten gaat verder dan lesgeven alleen. Het talenonderwijs staat onder druk; je zou kunnen zeggen dat het in een identiteitscrisis zit. Een nieuw paradigma is noodzakelijk, met meer aandacht voor taal in context: voor (taal)sociologie dus. Ook de nieuwe aandacht voor meertaligheid in het taalonderwijs vraagt om een taalsociologische blik. Dat gebeurt onder de noemer van taalbewustzijn, language awareness. Taal (ook) zien als sociaal en cultureel aangeleerd gedrag, veronderstelt grotere aandacht voor de identiteit van taalgebruikers: hun positie ten opzichte van andere taalgebruikers. De ander zien en andermans taal begrijpen vereist niet alleen goed leren kijken en luisteren, maar ook empathie. Al langer weten we dat het lezen van literatuur empathischer maakt.

Downloads

Gepubliceerd

05-05-2022

Citeerhulp

Voogel, M. (2022). Ten geleide: Taal en identiteit – Nieuwe varianten van taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 109(3), 6–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2241

Nummer

Sectie

Artikelen