Meertaligheid als cruciaal identiteitskenmerk: Een driehoeksperspectief voor het onderwijs

Auteurs

  • Joana Duarte

Samenvatting

‘Meertaligheid werkt als olie. Ook talen verspreiden zich naar alle mogelijke plekken, waar ze blijven plakken’, aldus een docent tijdens een gesprek over zijn visie op wereldburgerschap en meertaligheid op zijn school. Met verschillende talen geven mensen uitdrukking aan hun verschillende identiteiten. In deze bijdrage bespreekt Joana Duarte theoretische en praktische inzichten over de wijze waarop meertaligheid op elke school zou moeten blijven ‘plakken’, om zo meertalige identiteiten van onze wereldburgers van de toekomst tot hun recht te laten komen.

Downloads

Gepubliceerd

05-05-2022

Citeerhulp

Duarte, J. (2022). Meertaligheid als cruciaal identiteitskenmerk: Een driehoeksperspectief voor het onderwijs. Levende Talen Magazine, 109(3), 14–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2243

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)