Experimenteren met taal in leermiddelen vo: Een inventarisatie van actuele leermiddelen Nederlands

Auteurs

  • Tiddo Ekens
  • Gerdineke van Silfhout

Samenvatting

Welke rol speelt creativiteit in de onderbouw van het vak Nederlands? Hoe krijgt experimenteren met taal vorm in de verschillende leermiddelen?

Downloads

Gepubliceerd

01-01-2023

Citeerhulp

Ekens, T., & van Silfhout, G. (2023). Experimenteren met taal in leermiddelen vo: Een inventarisatie van actuele leermiddelen Nederlands. Levende Talen Magazine, 110(1), 26–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2278

Nummer

Sectie

Artikelen