Naar een gestructureerd programma voor het literatuuronderwijs

Auteurs

  • Theo Witte

Samenvatting

Het literatuuronderwijs op veel Nederlandse scholen kent geen gestructureerd curriculum dat erop gericht is om leerlingen literair competenter te maken. In dit artikel doet Theo Witte een voorstel voor een raamwerk, dat hij samen met Gertrud Cornelissen ontwikkelde, dat docenten kan helpen bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor literatuuronderwijs – voor leerlingen van tien tot achttien jaar.

Downloads

Gepubliceerd

19-05-2024

Citeerhulp

Witte, T. (2024). Naar een gestructureerd programma voor het literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 111(4), 18–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2397

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>