Taalgerichte vakdidactiek: De basis ligt in de lerarenopleidingen

Auteurs

  • Cindy Kuiper
  • Maaike Hajer

Samenvatting

Taalgericht vakonderwijs is vijfentwintig jaar geleden in Nederland geïntroduceerd als didactiek om leerlingen bij het leren in alle vakken te ondersteunen via aandacht voor schooltaal en vaktaal. Maar bereiden lerarenopleidingen toekomstige leraren wel voldoende voor op het geven van taalgericht vakonderwijs?

Downloads

Gepubliceerd

22-05-2024

Citeerhulp

Kuiper, C., & Hajer, M. (2024). Taalgerichte vakdidactiek: De basis ligt in de lerarenopleidingen. Levende Talen Magazine, 111(4), 26–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2400

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)