Grammatica in de NT2. Het blijft behelpen … (of toch niet?)

Auteurs

  • Peter Donck

Samenvatting

NT2-docenten voeren regelmatig discussie over de rol van de grammatica in hun lessen. Grammatica-onderwijs speelde lang een ondergeschikte rol bij het leren van het Nederlands als tweede taal. In de lespraktijk van Peter Donck, NT2 docent op ISK ‘t Gooi in Bussum (Gooise ScholenFederatie) bleek dat leerlingen die ook grammatica-onderwijs hadden gekregen, sneller vorderden en uiteindelijk op een hoger niveau terechtkwamen. Peter Donck vertelt hoe hij in zijn NT2-klassen werkt en welke rol grammatica daarbij speelt. Hij gaat uit van het principe van de Zwakke Interface.

Downloads

Citeerhulp

Donck, P. (2002). Grammatica in de NT2. Het blijft behelpen … (of toch niet?). Levende Talen Magazine, 89(8), 14–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/882

Nummer

Sectie

Artikelen