‘Docenten, wees trots op je vak’; Levende Talen Magazine in gesprek met onderwijsminister Jet Bussemaker

Jan Erik Grezel, Johan Graus

Samenvatting

Vroeger was ze als leerling ‘nogal eigenwijs’. Als minister voert Jet Bussemaker nu een actief lerarenbeleid. Doel: betere leraren voor de klas met een goed carrièreperspectief binnen het onderwijs. Ook wil ze leerlingen beter voorbereiden op een opleiding in het hoger onderwijs door een reëel beeld van die opleidingen te schetsen. Internationalisering juicht ze toe vanwege de bijzondere ervaring die jonge mensen daardoor kunnen opdoen. En de beeldcultuur biedt volgens haar grote kansen voor hedendaagse didactiek.
Levende Talen Magazine ging in gesprek met onderwijsminister Jet Bussemaker over het lerarenbeleid, internationalisering, de hedendaagse beeldcultuur, maar ook over haar eigen middelbareschooltijd.

Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; leraren; professionaliteit; beleid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.