SMART mondelinge taalvaardigheid beoordelen: het kan!

Auteurs

  • Emma de Rijk
  • Kris Buyse

Trefwoorden:

taalvaardigheid, spreekvaardigheid, toets, beoordelingsmodel

Samenvatting

Goed beoordelen van mondelinge taalvaardigheid is lastig. In dit artikel wordt een beoordelingsmodel gepresenteerd dat zowel leerlingen in de voorbereidende fase kunnen gebruiken als docenten tijdens het mondeling zelf.

Herkent u dit? Leerlingen die elkaar beoordelen en vooruit helpen bij mondelinge taalvaardigheid? Leerlingen die hun voortgang meten aan de hand van valide, heldere en betrouwbare criteria? De docent die de prestatie meet met dezelfde criteria? Kris Buyse en Emma de Rijk hebben de afgelopen periode gewerkt met een beoordelingsmodel dat door de leerling en de docent wordt gebruikt tijdens het oefenen en bij de toetsing van mondelinge taalvaardigheid. In dit artikel wordt het model uitgelegd en een praktijk-ervaring besproken.

Downloads

Citeerhulp

Rijk, E. de, & Buyse, K. (2014). SMART mondelinge taalvaardigheid beoordelen: het kan!. Levende Talen Magazine, 101(6), 18–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/892

Nummer

Sectie

Artikelen