Transparant en samenhangend onderwijsbeleid? Kanttekeningen bij het advies Een eigentijds curriculum van de Onderwijsraad

Auteurs

  • Jos Canton

Trefwoorden:

onderwijsbeleid, vreemdetalenonderwijs, Onderwijsraad

Samenvatting

Kanttekeningen van Levende Talen bij het advies Een eigentijds curriculum van de Onderwijsraad

Downloads

Citeerhulp

Canton, J. (2014). Transparant en samenhangend onderwijsbeleid? Kanttekeningen bij het advies Een eigentijds curriculum van de Onderwijsraad. Levende Talen Magazine, 101(6), 50–51. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/898

Nummer

Sectie

Artikelen