Nieuwe examens havo/vwo, nieuwe vraagvormen; Onderzoek naar de objectiviteit van de beoordeling van open vragen moderne vreemde talen

Auteurs

  • Karin Bügel
  • Leijn Melse

Trefwoorden:

moderne vreemde talen, examen, open vragen

Samenvatting

Met de invoering van de Mammoetwet werd de vertaling in het centraal examen mvt vervangen door meerkeuzevragen over een aantal teksten. De beoordeling van de prestaties van de leerlingen werd hierdoor objectief, maar er was ook kritiek op de 'eenzijdige' vraagvorm. Vanaf 2000 voor het havo en vanaf 2001 voor het vwo zullen de centrale examens naast gesloten ook open vragen bevatten. Het examen wordt hierdoor meer gevarieerd. Dat is een voordeel. Daar staat echter tegenover dat objectiviteit bij open vragen niet volledig gewaarborgd kan worden. Om een indruk te krijgen van de invloed van verschillen in beoordeling werd een onderzoek uitgevoerd aan de hand van de havo-voorbeeldexamens Frans en Duits. De verschillen tussen beoordelaars die in dit onderzoek werden gevonden, waren groter dan verwacht.

Downloads

Citeerhulp

Bügel, K., & Melse, L. (1999). Nieuwe examens havo/vwo, nieuwe vraagvormen; Onderzoek naar de objectiviteit van de beoordeling van open vragen moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 86(537), 173–181. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/951

Nummer

Sectie

Artikelen