Computerondersteunde T2-woordverwerving in de bovenbouw

Auteurs

  • Peter Groot

Trefwoorden:

moderne vreemde talen, woordverwerving

Samenvatting

Voor efficiënte T2-woordverwerving is alleen blootstelling aan authentiek T2-materiaal niet voldoende: dit materiaal zal op een bepaalde manier moeten worden geselecteerd, bewerkt en aangeboden om het geschikt te maken voor het leren van een voldoende aantal woorden in de beperkt beschikbare tijd. Deze selectie, bewerking en exploitatie zullen hun weerslag moeten vinden in een gericht woordverwervingsprogramma dat een groot aantal zorgvuldig geselecteerde woorden zodanig aanbiedt dat het T2-woordverwervingsproces versneld wordt.

Downloads

Citeerhulp

Groot, P. (1999). Computerondersteunde T2-woordverwerving in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 86(537), 182–191. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/952

Nummer

Sectie

Artikelen