Gespreksvaardigheid Duits in de Tweede Fase; Een nieuwe weg

Auteurs

  • Henk Mangnus

Trefwoorden:

spreekvaardigheid, Duits, Tweede Fase

Samenvatting

Wat de Tweede Fase op het gebied van gespreksvaardigheid verlangt, is genoegzaam bekend. De talrijke brochures hebben hun doel niet gemist. Maar met het aangeven van het kader en het formuleren van het gewenste niveau is het niet gedaan; de praktijk van alledag vraagt om een concrete invulling. Met name voor gespreksvaardigheid is dat geen eenvoudige opgave. Was het vaak niet zo dat het onderwijs in gespreksvaardigheid zich beperkte tot een gesprek over hobby en vakantie of tot het samenvatten van een tekst. Het kwam ook voor dat de gespreksvaardigheid er nog bekaaider afkwam. Er werd niets gericht gedaan. Het cijfer kwam tot stand tijdens het schoolonderzoek 'literatuur' als en passant ook nog de gespreksvaardigheid werd beoordeeld. De Tweede Fase plaatst ons voor de opgave twee of drie jaar lang gericht met gespreksvaardigheid bezig te zijn. In gesprekken met collega's is me gebleken dat velen opzien tegen deze plicht.

Downloads

Citeerhulp

Mangnus, H. (1999). Gespreksvaardigheid Duits in de Tweede Fase; Een nieuwe weg. Levende Talen Magazine, 86(541), 411–414. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/960

Nummer

Sectie

Artikelen