Leesonderwijs ter discussie; Deel 2. Naar strategie-georiënteerd leesonderwijs

Koos Henneman, Wim van Calcar

Samenvatting

Leerlingen passen veelal de geleerde leesstrategieën niet toe. Ze hebben er geen zin in, zien het nut er niet van in en de toepassing kost ze te veel tijd. K. Henneman en W. van Calcar wilden weten waaraan dat ligt. Ze zijn nagegaan op welke wijze leerlingen in de basisvorming worden geïnstrueerd als het gaat om leesstrategieën. In nummer 539 van Levende Talen beschreven ze het resultaat van hun analyse'. In deze aflevering komen ze met aanbevelingen om het leesonderwijs te optimaliseren.


Trefwoorden


leesvaardigheid; leesstrategie; Nederlands

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.